Kleargel

Morselt Kleargel

Geurbehandeling, stankproblemen behandelen met Kleargel.

Kleargel is eenvoudig aan te brengen en onderhouds arm.
Toepassing bij onder andere; rioolstank, rioolgeur ,ammoniak stank, dierlijke stank etc.

Op veel gebieden komen stankproblemen voor die voornamelijk veroorzaakt worden door ammoniak (NH3), zwavelwaterstofverbindingen (H2S), amine’s en mercaptanen.

Deze veroorzakers van de stank problemen komen voornamelijk voor in bijvoorbeeld de industrie, gemeentelijk rioleringen, (pompputten, persleidingen), afvalwater-zuivering, afvalverwerking, vuilstorten, compostering bedrijven, slachterijen, biogasinstallaties, openbare gebouwen, chemie bedrijven, toiletten, metro stations etc. Door toepassing van het Morselt Kleargel zijn deze stankproblemen te bestrijden.

Voordelen:

  • Vochtbestendig
  • Zeer eenvoudig aan te brengen
  • Onderhoudsarm
  • Makkelijk uit te breiden
  • Toepasbaar tussen -10° en 150° graden
  • Corrosiebestrijding
  • Toepasbaar in buitenopstellingskasten ter bestrijding van H2S
Morselt Kleargel 2

Samenstelling:
De Kleargel moleculen zijn mengsels uit natuurlijke en synthetische grondstoffen die specifiek op ammoniak en zwavelwaterstof en hun organische derivaten als ook op andere koolwaterstof verbindingen inwerken. De Kleargel wordt onder hoge druk ingebracht in een polymeer. Verwijdert men de dubbele beschermfolie dan treden de Kleargel moleculen naar buiten en verdelen / vermengen zich met de aanwezige lucht. Er ontstaat een chemische reactie die de stank bestrijd/ neutraliseert. De gemiddelde stand tijd is 2 tot 6 maanden.

Werking:
Deze Kleargel platen zijn op verschillende wijze aan te brengen. Ze moeten zo aangebracht worden dat er een luchtstroming over de platen gaat. Men zou er ook voor kunnen kiezen om een geforceerde luchtstromingen op te wekken (Wijze van aanbrengen is het beste ter plaatse te bepalen) . Indien de Kleargel platen onder water komen te staan (bij peilstijging) en nadien weer boven water komen, behouden deze de normale werking.