Hydroself

Morselt Hydroself, het spoelsysteem voor berg(bezink)bassins en berg(bezink)riolen

het reinigingssysteem met vloedgolf, eenvoudig, duurzaam en zeer efficiënt.

De belangrijkste voordelen van het Morselt Hydroself spoelsysteem:

  • reiniging gegarandeerd en zeer effectief
  • benodigde energie 0,37kW gedurende 30 seconden
  • onderhoudsarm
  • spoeling ook bij gedeeltelijke vulling
  • geen storingen bij langere stilstand
  • milieuvriendelijk systeem
  • lage aanlegkosten van elektra

De reiniging
De kracht van de Hydroself spoeling berust op het principe, dat een vloedgolf die voldoende snelheid meekrijgt zijn kinetische energie behoudt, waarbij het golffront hoog blijft door de ondervonden wrijving. De snelheid wordt gegeven door het profiel (1:5 of 1:10) in het spoelwaterreservoir, de juiste hoeveelheid water voor breedte, lengte en verval in de berging en de wijze waarop de spoelklep openspringt.

Totale reiniging
De reinigende werking van het HydrOself spoelsysteem is onovertroffen. In de praktijk worden bergbezinkbassins gespoeld met een lengte van 200m1 en bergbezink riolen over een lengte van 800m1.
Energieverbruik. Het HydrOself spoelsysteem verbruikt een minimum aan energie, te weten 0,37 kW gedurende 30 sec. per spoelklep.

Onderhoud
Het HydrOself spoelsysteem is onderhoudsarm. Alle onderdelen zijn vervaardigd uit zeer duurzame materialen (roestvaststaal en messing), de krachten op draaipunten zijn minimaal, er zijn geen onderdelen die aan sterke slijtage worden blootgesteld, zelfs niet in het meest vervuilde water. Normale controle handelingen zijn eenvoudig en verlangen geen speciale scholing.

Storingen
Het systeem is in de praktijk storingsvrij. De mechanische ontgrendeling en sluiting van de spoelkleppen is getest op 2.000 maal ononderbroken functioneren, de hydraulische overbrenging zelfs op 20.000 openingen.

De werking schematisch weergegeven

Bassin wordt gevuld
1: Bij inwerking trede van het bassin wordt allereerst het spoelreservoir gevuld.

Morselt Spoelsystemen Bak wordt gevuld

Bassin is gevuld
2: Het bergbezinkbassin is gevuld. Het vuil is bezonken

Morselt Spoelsystemen Bak is gevuld

Bassin is leeg gepompt
3: Het bergbezinkbassin is leeggepompt. het vuil blijft achter.

Morselt Spoelsystemen Bak is leeg

Bassin wordt gespoeld
4. De Hydroself spoelklep wordt automatisch geopend en het slib wordt weggespoeld.
Nadat het spoelwater met slib is weggepompt is het schone bassin gereed voor de volgende berging.

Morselt Spoelsystemen Bak wordt gespoeld