Hydroguard

Morselt Hydroguard

Voorkomt slibvorming in riolen

Continu vloedgolf spoelsysteeem aan te brengen in gemengde riolen.
Toepasbaar van DN 600 tot DN 200.

Voor een groot deel bestaat het riool in Nederland nog uit een gemengd stelsel. In de laatste jaren wordt er veel regenwater van het gemengd stelsel afgekoppeld. De kans dat er nu steeds meer slibvorming in deze riolen voorkomt is aannemelijk. Bij zware regenbuien wordt dit slib opgenomen en verder in het gemengde riool stelsel getransporteerd. Indien het gemengde stelsel niet genoeg bergingscapaciteit heeft, kan dit slib ter plaatse van de externe overstorten en gemalen zorgen voor de nodige problemen. Door deze gemengde riolen continu te spoelen vind er een continu slib transport in deze riolen plaats.

Morselt Hydroguard

Het Morselt Hydroguard spoelsysteem, is een continu spoelsysteem dat 24 uur per dag werkt.

Het gemengde rioolwater wordt door het spoelschild gebufferd tot een vooraf bepaalde hoogte en wordt gestuurd los gelaten voor de spoeling. Vervolgens stroomt een langgerekte spoelgolf met een hoge sleepkracht door het riool. Deze spoelgolf brengt het gevormde slib naar het benedenstroomse riool of gemaal. Het spoelschild wordt weer naar beneden gebracht en is gereed voor de volgende buffering / spoeling.