Hydroflush

Morselt Hydroflush Mini Spoelsysteem

Morselt Hydroflush spoelsysteem.


Volautomatisch, mechanisch spoelsysteem, voor DWA- riolen

Door meerdere oorzaken is het mogelijk dat een DWA  riool niet altijd goed functioneert en zodoende meerdere problemen heeft, zoals bezinkingen, verstoppingen, stankproblemen etc.

Deze problemen zouden verholpen kunnen worden door een Hydroflush spoelsysteem in dit DWA stelsel aan te brengen om zodoende met enige regelmaat deze riolen te spoelen.

De Hydroflush wordt geplaatst in een put waarin een vooraf berekende hoeveelheid water, (wat nodig is voor de spoeling), in opgeslagen kan worden.

(Dit water is vanaf verhard oppervlak of van een dakvlak naar deze put te leiden)

Is de hoeveelheid water (benodigd voor de spoeling) gebufferd, dan zal de Hydroflush in werking treden en het DWA riool met de benodigde spoelgolf gaan spoelen.

Door deze spoelingen zal ophoping / verstopping door fecaliën, toiletpapier, etc. voorkomen worden en zal er een constante stroom naar een gemaal / zuivering ontstaan.

Na de spoeling zal de Hydroflush zich automatisch weer in de bufferstand plaatsen en gereed staan voor een volgende spoeling.

 

  • Continue automatische spoelingen
  • Compacte uitvoering en dus eenvoudig te plaatsen
  • Ook in te bouwen in bestaande putten
  • Geen externe energie benodigd
  • Robuuste uitvoering en onderhoudsarm
  • Voorzien van geïntegreerde interne overloop

Geheel uit roestvaststaal