Hydromesi

Kostenbesparing door effectieve behandeling van regen- en rioolwater in een relatief kleine ruimte.

De werking van de Hydromesi® berust op het principe dat bezinking door schuin geplaatste lamellen sneller gaat dan "gewone" bezinking.

Het lamellenpakket kan bijvoorbeeld geplaatst zijn in een bergbezinkbassin (1).

De constructie van het pakket is zo, dat de hoek die de lamellen hebben ten opzichte van het waterniveau variabel is. Wanneer het waterniveau stijgt (2).

worden de lamellen door middel van een vlotter mechanisch‚ zonder energie van buitenaf, onder een bepaalde hoek (ca 55°) gedraaid (3).

De onderlinge afstand van de lamellen wordt van te voren bepaald aan de hand van de te verwachten vervuiling in het water (4).

Wanneer het waterniveau daalt draaien de lamellen weer in verticale positie (5).

Alle vervuiling die achtergebleven is op de lamellen valt nu naar beneden. De bodem van het bergbezinkbassin, waar alle vervuiling verzameld is, kan nu gespoeld worden met bijvoorbeeld het Hydroself® spoelsysteem (6).