Hydroclean

Morselt Hydroclean

Borstelzeefinstallatie voor overstorten, zelfreinigend en zonder energie.

Bij overstorten van gemengde stelsels geraken gedurende sterke regenbuien aanzienlijke hoeveelheden zwevende en drijvende stoffen in onze wateren.

Met de komst van de Europese normen worden steeds grotere maatregelen genomen om onze wateren beter te beschermen. Een verdergaande regenwaterbehandeling is voor de natuur- en water beschermde gebieden en retentievijvers dringend gewenst.

Met de zelfreinigende HydroClean borstelzeef worden de vaste (vervuilde) stoffen betrouwbaar en continu teruggehouden. Deze vuilstoffen worden na het opstuwen in het aflopende vuilwaterriool teruggevoerd. Behandeling van deze vuilstoffen geschied vervolgens in de RWZI. De middels een waterrad aangedreven borstelzeefinstallatie werkt geheel zonder stroom.

Het is eenvoudig uit te breiden met opties daar de installatie modulair opbouwbaar is.

 

Morselt HydroClean reduceert de investeringskosten, bespaart bedrijfskosten door continu zelfreinigend te zijn middels de energievrije waterradtechniek. Blokkering en verstoppingen horen tot het verleden dit mede door zijn flexibele borstels.

Morselt Hydroclean

De HydroClean installatie heeft:

 • een onderhoudsarm mechaniek.
 • geringe uitrustingskosten
 • een energievrij waterradtechniek,
 • het waterrad wordt aangedreven door het overstortende rioolwater.
 • eenvoudige uitbreidingsopties
 • een modulesysteem, daardoor eenvoudig aan te passen

 

Voordelen

Enkele voordelen van de Hydroclean borstelzeefinstallatie op een rij:

 • Continu zelfreinigend
 • Hoge bedrijfszekerheid door de borstels
 • Na de regen wordt het tussentijds verzamelde vuil teruggevoerd naar de RWZI
 • Grote reinigingscapaciteit door in tegen gestelde richting lopende borstels
 • Robuuste opbouw
 • Hoge levensduur, door gebruik van rioolwaterbestendige materialen